Κέρδη και ζημίες

Παρακολουθήστε τα έσοδα και τα έξοδα της εταιρείας σας με αυτό το δωδεκάμηνο πρότυπο δήλωσης κερδών και ζημιών. Παρακολουθήστε τη σύγκριση των εξόδων έναντι του μικτού κέρδους με το γράφημα γραμμών.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Κέρδη και ζημίες