Κέρδη και ζημίες

Παρακολουθήστε τα έσοδα και τα έξοδα της εταιρείας σας με αυτό το δωδεκάμηνο πρότυπο δήλωσης κερδών και ζημιών. Παρακολουθήστε τη σύγκριση των εξόδων έναντι του μικτού κέρδους με το γράφημα γραμμών.

Excel

Κέρδη και ζημίες

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Μητρώο επιταγών Excel
Πρόγραμμα υπολογισμού φοιτητικού δανείου Excel
Υπολογιστής προσωπικών εξόδων Excel
Χρονικό εξόδων Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας