Καθημερινό πρόγραμμα

Αυτό το πρότυπο επιτρέπει σε μια οικογένεια να παρακολουθεί τις καθημερινές εργασίες κάθε μέλους. Τα μέλη και οι εργασίες εισάγονται στην καρτέλα εισαγωγής δεδομένων και η επικύρωση δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέγει κάθε άτομο από μια αναπτυσσόμενη λίστα στην κύρια καρτέλα και να προβάλει το πρόγραμμά τους σε εβδομαδιαίο πλέγμα.

Excel

Καθημερινό πρόγραμμα

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Λίστα ελέγχου γάμου (υδατογραφία) Word
Κατάλογος σπουδαστών Excel
Κατάλογος οικιακών αποθεμάτων Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας