Καθολικός λογαριασμός

Χρησιμοποιήστε αυτό το βασικό και προσβάσιμο καθολικό λογιστικό φύλλο, για να εξασφαλίσετε ότι οι χρεώσεις και οι πιστώσεις σας παραμένουν ισοσκελισμένες. Η μορφοποίηση υπό όρους σάς επιτρέπει να επιλέξετε εύκολα τις μη ισοσκελισμένες συναλλαγές, ακόμα και αν έχετε πολλές καταχωρίσεις.

Excel

Καθολικός λογαριασμός

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας