Καθολικό λογαριασμών T

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το βασικό καθολικό λογιστικής για να διασφαλίζετε ότι οι χρεώσεις και οι πιστώσεις σας παραμένουν ισορροπημένες. Με τη μορφοποίηση υπό όρους μπορείτε εύκολα να διαλέγετε ποιες συναλλαγές δεν είναι ισορροπημένες, ακόμη και αν έχετε πολλές καταχωρήσεις.

Excel

Καθολικό λογαριασμών T

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας