Καρτέλες ετήσιου ημερολογίου (λευκό)

Πληκτρολογήστε το έτος και την ημέρα έναρξης της εβδομάδας και το πρότυπο μηνιαίου ημερολογίου 12 σελίδων θα ενημερωθεί αυτόματα. Κάθε μπλοκ ημερομηνίας διαθέτει χώρο για την καταχώρηση συμβάντων, ενώ διατίθεται και μια εύχρηστη στήλη σημειώσεων για άλλες υπενθυμίσεις.

Excel

Καρτέλες ετήσιου ημερολογίου (λευκό)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας