Κατάλογος οικιακών αποθεμάτων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρότυπο για να παρακολουθείτε όλα τα αντικείμενα που έχετε στο σπίτι σας κατά δωμάτιο και αξία. Σας παρέχει, επίσης, πληροφορίες για την ασφαλιστική εταιρεία και τον ασφαλιστή σας.

Excel

Λήψη
Κατάλογος οικιακών αποθεμάτων