Κατάλογος οικιακών αποθεμάτων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρότυπο για να παρακολουθείτε όλα τα αντικείμενα που έχετε στο σπίτι σας κατά δωμάτιο και αξία. Σας παρέχει, επίσης, πληροφορίες για την ασφαλιστική εταιρεία και τον ασφαλιστή σας.

Excel

Κατάλογος οικιακών αποθεμάτων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας