Κατάλογος σπουδαστών

Οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το εύχρηστο πρότυπο για να παρακολουθούν όλες τις πληροφορίες που αφορούν σε σπουδαστές τους, συμπεριλαμβανομένων των επαφών έκτακτης ανάγκης και των ιατρικών πληροφοριών.

Excel

Κατάλογος σπουδαστών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Μαθηματική παρουσίαση με το π (ευρείας οθόνης) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας