Κατάσταση έργου (κόκκινο)

Χρησιμοποιήστε το πρότυπο "Αναφορά κατάστασης έργου" για να παρέχετε πληροφορίες στους βασικούς μετόχους σας σε κάθε στάδιο του έργου σας. Επισημάνετε τους τομείς που παρουσιάζουν πρόοδο, καθώς και τους τομείς που χρειάζονται προσεκτική παρακολούθηση. Διατηρήστε την εμφάνιση και χρησιμοποιήστε άλλα πρότυπα από το σύνολο σχεδίασης (Κόκκινο και μαύρο) ή εφαρμόστε θέματα για να αλλάξετε τα χρώματα. Εισαγάγετε το δικό σας λογότυπο ώστε να προσαρμόσετε το πρότυπο για την εταιρεία σας. Ευανάγνωστη μορφή με μια ματιά.

Word

Κατάσταση έργου (κόκκινο)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας