Κατάσταση ταμειακής ροής 12 μηνών

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να περιγράψετε την ταμειακή ροή της επιχείρησής σας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Τα γραφήματα σύνοψης και τα γραφήματα sparkline βοηθούν να οπτικοποιήσετε το θέμα.

Excel

Λήψη
Κατάσταση ταμειακής ροής 12 μηνών