Κατάσταση ταμειακής ροής 12 μηνών

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να περιγράψετε την ταμειακή ροή της επιχείρησής σας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Τα γραφήματα σύνοψης και τα γραφήματα sparkline βοηθούν να οπτικοποιήσετε το θέμα.

Excel

Κατάσταση ταμειακής ροής 12 μηνών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Εμπορικό τιμολόγιο Excel
Κατάσταση χρέωσης Excel
Τιμολόγιο (διαχρονικό) Word
Επαγγελματικό τιμολόγιο (κόκκινο) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας