Κατάσταση ταμειακής ροής 12 μηνών

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να περιγράψετε την ταμειακή ροή της επιχείρησής σας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Τα γραφήματα σύνοψης και τα γραφήματα sparkline βοηθούν να οπτικοποιήσετε το θέμα.

Excel

Κατάσταση ταμειακής ροής 12 μηνών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας