Κλασικά πρακτικά σύσκεψης

Χρησιμοποιήστε αυτό το τυπικό πρότυπο τήρησης πρακτικών για όλες τις επαγγελματικές συσκέψεις σας. Ακολουθεί τους τυπικούς κανόνες του πρωτοκόλλου "Roberts Rules of Order".

Word, Word Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Κλασικά πρακτικά σύσκεψης

Περισσότερα πρότυπα: Πρακτικά