Κλασική ημερήσια διάταξη σύσκεψης

Αν θέλετε να πραγματοποιούνται οι συσκέψεις σας σύμφωνα με το επίσημο πρότυπο κανόνων "Roberts Rules of Order", αυτό το πρότυπο ημερήσιας διάταξης θα σας βοηθήσει να τις διαχειρίζεστε πιο εύκολα.

Word, Word Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Κλασική ημερήσια διάταξη σύσκεψης