Κλασική ημερήσια διάταξη σύσκεψης

Αν θέλετε να πραγματοποιούνται οι συσκέψεις σας σύμφωνα με το επίσημο πρότυπο κανόνων "Roberts Rules of Order", αυτό το πρότυπο ημερήσιας διάταξης θα σας βοηθήσει να τις διαχειρίζεστε πιο εύκολα.

Word

Κλασική ημερήσια διάταξη σύσκεψης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας