Κλασική παρουσίαση βιβλίου για εκπαιδευτικά ιδρύματα (ευρεία οθόνη)

Αυτό το πρότυπο παρουσίασης προσομοιώνει το εξώφυλλο και τις σελίδες ενός βιβλίου, με τη διαφάνεια τίτλου σε καφέ με υφή και λευκές διαφάνειες για το περιεχόμενο. Είναι κατάλληλο καλά για σπουδαστές ή τους εκπαιδευτικούς, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό το πρότυπο παρουσίασης για την εκπαίδευση περιέχει διατάξεις πολλών διαφανειών σε μορφή ευρείας οθόνης (16x9) και περιλαμβάνει ένα δείγμα πίνακα, γραφήματος και λίστας SmartArt που μπορείτε να τροποποιήσετε εύκολα σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

PowerPoint

Κλασική παρουσίαση βιβλίου για εκπαιδευτικά ιδρύματα (ευρεία οθόνη)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας