Κλασική παρουσίαση βιβλίου (ευρεία οθόνη)

Αυτό το πρότυπο παρουσίασης προσομοιώνει το εξώφυλλο και τις σελίδες ενός βιβλίου, χάρη στην ανάγλυφη διαφάνεια τίτλου καφέ χρώματος και στις λευκές διαφάνειες των περιεχομένων. Είναι ιδανικό για σπουδαστές ή καθηγητές, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα περιβάλλοντα. Η παρουσίαση αυτή περιέχει πολλές διατάξεις διαφανειών σε μορφή ευρείας οθόνης (16 x 9) και περιλαμβάνει ένα δείγμα πίνακα, ένα γράφημα και μια λίστα SmartArt που μπορείτε να τροποποιήσετε εύκολα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες σας.

PowerPoint

Κλασική παρουσίαση βιβλίου (ευρεία οθόνη)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ετήσια αναφορά Word
Αναφορά εξόδων Excel
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Κατάσταση έργου (κόκκινο) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας