Κλασική παρουσίαση βιβλίου για εκπαιδευτικά ιδρύματα (ευρεία οθόνη)

Αυτό το πρότυπο παρουσίασης προσομοιώνει το εξώφυλλο και τις σελίδες ενός βιβλίου, με τη διαφάνεια τίτλου σε καφέ με υφή και λευκές διαφάνειες για το περιεχόμενο. Είναι κατάλληλο καλά για σπουδαστές ή τους εκπαιδευτικούς, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό το πρότυπο παρουσίασης για την εκπαίδευση περιέχει διατάξεις πολλών διαφανειών σε μορφή ευρείας οθόνης (16x9) και περιλαμβάνει ένα δείγμα πίνακα, γραφήματος και λίστας SmartArt που μπορείτε να τροποποιήσετε εύκολα σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

PowerPoint

Κλασική παρουσίαση βιβλίου για εκπαιδευτικά ιδρύματα (ευρεία οθόνη)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Παρουσίαση με φρέσκα τρόφιμα (ευρείας οθόνης) PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Φαγητό - από την προετοιμασία έως την παρουσίαση (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Πρόγραμμα παρακολούθησης βαθμολογίας και μέσου όρου των σπουδαστών Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας