Κλασική παρουσίαση βιβλίου (ευρεία οθόνη)

Αυτό το πρότυπο παρουσίασης προσομοιώνει το εξώφυλλο και τις σελίδες ενός βιβλίου, χάρη στην ανάγλυφη διαφάνεια τίτλου καφέ χρώματος και στις λευκές διαφάνειες των περιεχομένων. Είναι ιδανικό για σπουδαστές ή καθηγητές, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα περιβάλλοντα. Η παρουσίαση αυτή περιέχει πολλές διατάξεις διαφανειών σε μορφή ευρείας οθόνης (16 x 9) και περιλαμβάνει ένα δείγμα πίνακα, ένα γράφημα και μια λίστα SmartArt που μπορείτε να τροποποιήσετε εύκολα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες σας.

PowerPoint

Λήψη
Κλασική παρουσίαση βιβλίου (ευρεία οθόνη)