Κλασικό πρότυπο διδακτέας ύλης

Αυτό το κλασικό πρότυπο προγράμματος μαθημάτων έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν στους σπουδαστές τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται στην αρχή μιας σειράς μαθημάτων. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει ενσωματωμένα στυλ για κλασική εμφάνιση.

Word

Λήψη
Κλασικό πρότυπο διδακτέας ύλης