Κλασικό πρότυπο διδακτέας ύλης

Αυτό το κλασικό πρότυπο προγράμματος μαθημάτων έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν στους σπουδαστές τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται στην αρχή μιας σειράς μαθημάτων. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει ενσωματωμένα στυλ για κλασική εμφάνιση.

Word

Κλασικό πρότυπο διδακτέας ύλης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Παρουσίαση με τριπλές γραμμές κυκλώματος (ευρεία οθόνη) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας