Κυκλικό οργανόγραμμα με εικόνες (ευρείας οθόνης)

Μάθετε τα πρόσωπα των ατόμων στην εταιρεία σας με αυτό το οργανόγραμμα στο οποίο η εικόνα κάθε εργαζόμενου εμφανίζεται μέσα σε έναν κύκλο, στην ιεραρχία. Προσθέστε τα ονόματα και τους τίτλους των εργαζομένων δίπλα σε κάθε φωτογραφία. Αυτή η διαφάνεια είναι σχεδιασμένη σε μορφή ευρείας οθόνης (16 x 9) και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως μεμονωμένη διαφάνεια ή να την αντιγράψετε μέσα σε μια μεγαλύτερη παρουσίαση.

PowerPoint

Κυκλικό οργανόγραμμα με εικόνες (ευρείας οθόνης)

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας