Λίστα αγορών

Σχεδιάστε τις αγορές σας και παραμείνετε εντός προϋπολογισμού με αυτό πρότυπο λίστας αγορών, το οποίο επίσης συγκρίνει τις τιμές μεταξύ προμηθευτών. Σημειώστε τα είδη που αγοράσατε καθώς κάνετε τις αγορές σας. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Excel

Λίστα αγορών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Λίστα ημερήσιων εργασιών Excel
Φύλλο εργασίας ανταλλαγής ιδεών Excel
Συνεργασία ανταλλαγής ιδεών Excel
Λίστα ταξιδίου Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας