Λίστα αποθεμάτων με επισήμανση νέας παραγγελίας

Αυτό το προσβάσιμο πρότυπο θα βοηθήσει τη μικρή επιχείρησή σας στην παρακολούθηση των αποθεμάτων. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για νέες παραγγελίας και συνολικές αξίες χρησιμοποιώντας μορφοποίηση υπό όρους.

Excel

Λίστα αποθεμάτων με επισήμανση νέας παραγγελίας

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Κατάλογος οικιακών αποθεμάτων Excel
Απογραφή αποθήκης Excel
Αναφορά ημερήσιων πωλήσεων Excel
Απόθεμα εξοπλισμού εργαζομένων Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας