Λίστα αποθεμάτων με επισήμανση νέας παραγγελίας

Αυτό το προσβάσιμο πρότυπο θα βοηθήσει τη μικρή επιχείρησή σας στην παρακολούθηση των αποθεμάτων. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για νέες παραγγελίας και συνολικές αξίες χρησιμοποιώντας μορφοποίηση υπό όρους.

Excel

Λήψη
Λίστα αποθεμάτων με επισήμανση νέας παραγγελίας