Λίστα διευθύνσεων και τηλεφώνων

Ταξινομήστε αυτό το πρότυπο λίστας τηλεφώνων κατά όνομα, επώνυμο ή τύπο επαφής. Παρέχεται, επίσης, χώρος για διευθύνσεις και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και για τρεις αριθμούς τηλεφώνου.

Excel

Λίστα διευθύνσεων και τηλεφώνων

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας