Λίστα εκκρεμοτήτων για έργα

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Excel

Λίστα εκκρεμοτήτων για έργα

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας