Λίστα εκκρεμοτήτων

Παρακολουθήστε αυτά που πρέπει να κάνετε με αυτό το προσβάσιμο πρότυπο λίστας εκκρεμοτήτων. Παρέχει πεδία προτεραιότητας, προθεσμίας, ποιος κάνει τι, ημερομηνίας, τι είναι σε εξέλιξη και τι έχει ολοκληρωθεί για κάθε καταχώρηση.

Word

Λήψη
Λίστα εκκρεμοτήτων