Λίστα εκκρεμοτήτων

Παρακολουθήστε αυτά που πρέπει να κάνετε με αυτό το προσβάσιμο πρότυπο λίστας εκκρεμοτήτων. Παρέχει πεδία προτεραιότητας, προθεσμίας, ποιος κάνει τι, ημερομηνίας, τι είναι σε εξέλιξη και τι έχει ολοκληρωθεί για κάθε καταχώρηση.

Word

Λίστα εκκρεμοτήτων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας