Λίστα εκκρεμών εργασιών έργου

Προγραμματίστε και παρακολουθήστε τα έργα σας, σε συνδυασμό με την οπτική παρακολούθηση της προόδου, με τις ράβδους δεδομένων του Excel. Αντιγράψτε και επικολλήστε το έργο σας σε κάποια άλλη καρτέλα για να παρακολουθήσετε ένα καινούργιο έργο.

Excel

Λίστα εκκρεμών εργασιών έργου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint
SmartArt διεργασίας αύξουσας έμφασης εικόνων (πολύχρωμο σε γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint
Παρουσίαση περιγράμματος επιφάνειας επαγγελματικού κτιρίου (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Παρουσίαση με τριπλές γραμμές κυκλώματος (ευρεία οθόνη) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας