Λίστα εκκρεμών εργασιών έργου

Προγραμματίστε και παρακολουθήστε τα έργα σας, σε συνδυασμό με την οπτική παρακολούθηση της προόδου, με τις ράβδους δεδομένων του Excel. Αντιγράψτε και επικολλήστε το έργο σας σε κάποια άλλη καρτέλα για να παρακολουθήσετε ένα καινούργιο έργο.

Excel

Λήψη
Λίστα εκκρεμών εργασιών έργου