Λίστα εκκρεμών εργασιών έργου

Προγραμματίστε και παρακολουθήστε τα έργα σας, σε συνδυασμό με την οπτική παρακολούθηση της προόδου, με τις ράβδους δεδομένων του Excel. Αντιγράψτε και επικολλήστε το έργο σας σε κάποια άλλη καρτέλα για να παρακολουθήσετε ένα καινούργιο έργο.

Excel

Λίστα εκκρεμών εργασιών έργου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας