Λίστα εκκρεμών εργασιών με παρακολούθηση προόδου

Παρακολουθείτε τις εργασίες σας με αυτό το βασικό πρότυπο εκκρεμών εργασιών. Ορίστε την προτεραιότητα, την κατάσταση, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης, το ποσοστό ολοκλήρωσης. Όταν ολοκληρωθεί, θα επισημανθεί αυτόματα με την ένδειξη "Ολοκληρώθηκε"! Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Excel

Λίστα εκκρεμών εργασιών με παρακολούθηση προόδου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας