Λίστα ελέγχου επιστροφής στο σχολείο

Εκτυπώστε ή χρησιμοποιήστε ηλεκτρονικά αυτή τη λίστα ελέγχου για να προγραμματίσετε την επιστροφή του παιδιού σας στο σχολείο ή προσαρμόστε την ώστε να ανταποκρίνεται σε άλλες ανάγκες σας. Απλή αλλά παράλληλα χρήσιμη.

Excel

Λήψη
Λίστα ελέγχου επιστροφής στο σχολείο