Λίστα εξοπλισμού

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να παρακολουθήσετε την αποθήκη σας. Εμφανίζει τιμές και υπολογίζει τις αποσβέσεις καθώς και τους συνιστώμενους χρόνους επανάληψης των παραγγελιών ή αντικατάστασης.

Excel

Λήψη
Λίστα εξοπλισμού