Λίστα επαφών πελατών

Παρακολουθήστε τους πελάτες και τις συναντήσεις σας με αυτούς, χρησιμοποιώντας αυτό το χρήσιμο πρότυπο του Excel. Είναι εξίσου απλό με την εισαγωγή των πληροφοριών.

Excel

Λίστα επαφών πελατών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ετήσια αναφορά Word
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint
SmartArt διεργασίας αύξουσας έμφασης εικόνων (πολύχρωμο σε γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας