Λίστα επαφών πελατών

Παρακολουθήστε τους πελάτες και τις συναντήσεις σας με αυτούς, χρησιμοποιώντας αυτό το χρήσιμο πρότυπο του Excel. Είναι εξίσου απλό με την εισαγωγή των πληροφοριών.

Excel

Λήψη
Λίστα επαφών πελατών