Λίστα επαφών πελατών

Παρακολουθήστε τους πελάτες και τις συναντήσεις σας με αυτούς, χρησιμοποιώντας αυτό το χρήσιμο πρότυπο του Excel. Είναι εξίσου απλό με την εισαγωγή των πληροφοριών.

Excel

Λίστα επαφών πελατών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας