Λίστα επαφών πελατών

Παρακολουθήστε τους πελάτες και τις συναντήσεις σας με αυτούς, χρησιμοποιώντας αυτό το χρήσιμο πρότυπο του Excel. Είναι εξίσου απλό με την εισαγωγή των πληροφοριών.

Excel

Λίστα επαφών πελατών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Λίστα ελέγχου γάμου (υδατογραφία) Word
Κατάλογος σπουδαστών Excel
Κατάλογος οικιακών αποθεμάτων Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας