Λίστα εργασιών έργου ομάδας

Όλα τα μέλη της ομάδας θα γνωρίζουν ποιες εργασίες πρέπει να ολοκληρώσουν και τις προθεσμίες τους με αυτό το πρότυπο λίστας εργασιών.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Λίστα εργασιών έργου ομάδας