Λίστα ημερήσιων εργασιών

Παραμείνετε οργανωμένοι με αυτό το πρότυπο λίστας ημερήσιων εργασιών. Τα σημαντικά συμβάντα, οι ειδικές περιστάσεις και οι αργίες έχουν τη δική τους λίστα και με τις ημερήσιες εκκρεμείς εργασίες διατηρείτε τον έλεγχο. Πληκτρολογήστε μια ημερομηνία στο κίτρινο πλαίσιο για να επισημάνετε εργασίες για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Λίστα ημερήσιων εργασιών