Λίστα ημερήσιων εργασιών

Παραμείνετε οργανωμένοι με αυτό το πρότυπο λίστας ημερήσιων εργασιών. Τα σημαντικά συμβάντα, οι ειδικές περιστάσεις και οι αργίες έχουν τη δική τους λίστα και με τις ημερήσιες εκκρεμείς εργασίες διατηρείτε τον έλεγχο. Πληκτρολογήστε μια ημερομηνία στο κίτρινο πλαίσιο για να επισημάνετε εργασίες για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Excel

Λίστα ημερήσιων εργασιών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Συνεργασία ανταλλαγής ιδεών Excel
Λίστα εβδομαδιαίων εργασιών Excel
Φύλλο εργασίας ανταλλαγής ιδεών Excel
Παρακολούθηση δραστηριοτήτων Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας