Λίστα προσκεκλημένων σε γάμο (με τουλίπες)

Διατηρήστε μια λίστα με τους προσκεκλημένους στο γάμο σας με αυτό το πρότυπο παρακολούθησης, στο οποίο μπορείτε να καταγράψετε αν έχει σταλεί πρόσκληση και αν έχει γίνει αποδεκτή ή όχι, αν έχει σταλεί πρόκληση στη δεξίωση και αν έχει γίνει αποδεκτή ή όχι, τις θέσεις για τη δεξίωση, το μενού, αν έχει σταλεί πρόσκληση για το πάρτι της νύφης και αν έχει γίνει αποδεκτή ή όχι, τα δώρα που λάβατε και τα ευχαριστήρια σημειώματα. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Excel

Λίστα προσκεκλημένων σε γάμο (με τουλίπες)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας