Λίστα ταινιών

Με αυτό το υπέροχο πρότυπο μπορείτε να δείτε εύκολα πόσες ταινίες έχετε. Με τη μορφοποίηση υπό όρους, μπορείτε ακόμη και να προσθέτετε την προσωπική σας βαθμολογία ώστε να ξεχωρίζετε εύκολα τις αγαπημένες σας ταινίες.

Excel

Λίστα ταινιών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Παρουσίαση με κόκκινες ακτινικές γραμμές (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Φαγητό - από την προετοιμασία έως την παρουσίαση (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Βασικά εισιτήρια Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας