Λίστα τηλεφώνων

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Excel

Λήψη
Λίστα τηλεφώνων