Λίστα τηλεφώνων

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Excel

Λίστα τηλεφώνων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Λίστα επαφών πελατών Excel
Τηλεφωνικός κατάλογος οργανισμού Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας