Λίστα τιμών προϊόντων

Το πρότυπο αυτό επιτρέπει σε μια επιχείρηση να παρακολουθεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρει σε μία θέση με δυνατότητα εύκολης προβολής. Η πρόσθετη λειτουργικότητα που προσφέρει επιτρέπει την παρακολούθηση των τιμών με την πάροδο του χρόνου και τις ποσότητες που έχουν πωληθεί.

Excel

Λίστα τιμών προϊόντων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας