Λίστα τιμών προϊόντων

Το πρότυπο αυτό επιτρέπει σε μια επιχείρηση να παρακολουθεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρει σε μία θέση με δυνατότητα εύκολης προβολής. Η πρόσθετη λειτουργικότητα που προσφέρει επιτρέπει την παρακολούθηση των τιμών με την πάροδο του χρόνου και τις ποσότητες που έχουν πωληθεί.

Excel

Λήψη
Λίστα τιμών προϊόντων