Λωρίδα χρόνου έργου με ορόσημα

Παραθέστε τα ορόσημα του έργου σας και αυτό το πρότυπο θα δημιουργήσει μια οπτική αντιστοίχισή τους σε ένα διάγραμμα λωρίδας χρόνου.

Excel

Λωρίδα χρόνου έργου με ορόσημα

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας