Λωρίδα χρόνου έργου με ορόσημα

Παραθέστε τα ορόσημα του έργου σας και αυτό το πρότυπο θα δημιουργήσει μια οπτική αντιστοίχισή τους σε ένα διάγραμμα λωρίδας χρόνου.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Λωρίδα χρόνου έργου με ορόσημα