Λωρίδα χρόνου έργου με ορόσημα

Παραθέστε τα ορόσημα του έργου σας και αυτό το πρότυπο θα δημιουργήσει μια οπτική αντιστοίχισή τους σε ένα διάγραμμα λωρίδας χρόνου.

Excel

Λωρίδα χρόνου έργου με ορόσημα

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Λωρίδα χρόνου έργου Excel
SmartArt βασικής λωρίδας χρόνου (λευκό σε σκούρο γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint
Λωρίδα χρόνου συμβάντων (ευρείας οθόνης) PowerPoint
Λωρίδα χρόνου προγραμματισμού έργου Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας