Λωρίδα χρόνου έργου

Αυτή η λωρίδα χρόνου επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν οπτικά το πρόγραμμα των έργων τους. Αρκεί να εισαγάγετε δραστηριότητες σε έναν πίνακα παρακάτω και θα παρακολουθήσετε την παραπάνω λωρίδα χρόνου να συμπληρώνεται. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για οριζόντια κύλιση από μήνα σε μήνα.

Excel

Λωρίδα χρόνου έργου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας