Μαθηματική παρουσίαση με το π (ευρείας οθόνης)

Αυτή η σχεδίαση προτύπου περιέχει το σύμβολο π και είναι κατάλληλη για σπουδαστές μαθηματικών, καθηγητές και άλλους στο χώρο της εκπαίδευσης. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και για επιχειρήσεις. Αυτό το πρότυπο παρουσίασης περιλαμβάνει πολλαπλές διατάξεις διαφάνειας σε μορφή ευρείας οθόνης (16 x 9), καθώς και ένα παράδειγμα γραφήματος που μπορείτε να τροποποιήσετε εύκολα.

PowerPoint

Μαθηματική παρουσίαση με το π (ευρείας οθόνης)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας