Μενού (σχέδιο με φρούτα και καρπούς)

Αυτό το πρότυπο μενού πάρτι περιλαμβάνει ένα εορταστικό περίγραμμα φρούτων και λαχανικών και είναι μορφοποιημένο ώστε να περιλαμβάνει πολλά στοιχεία και τις περιγραφές τους. Βρείτε πρότυπα που ταιριάζουν με αυτό το σχέδιο, κάνοντας κλικ στην παραπάνω σύνδεση "Δείτε επίσης".

Word

Λήψη
Μενού (σχέδιο με φρούτα και καρπούς)