Μετατροπέας νομισματικών μονάδων

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να υπολογίσετε την αξία των χρημάτων σας σε ένα άλλο νόμισμα με ενημερωμένες τιμές μετατροπής που εξάγονται από το Microsoft Money στο Web. Αυτό το πρότυπο περιέχει μακροεντολές που έχουν επικυρωθεί από τη Microsoft. Για την πλήρη λειτουργία του προτύπου, πατήστε "Ενεργοποίηση μακροεντολών" όταν σας ζητηθεί κατά τη διάρκεια της λήψης.

Excel

Μετατροπέας νομισματικών μονάδων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ετήσια αναφορά Word
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint
SmartArt διεργασίας αύξουσας έμφασης εικόνων (πολύχρωμο σε γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας