Μηνιαία αναφορά πωλήσεων

Ένας χρήστης μικρής επιχείρησης, με αυτό το έξυπνο πρότυπο, μπορεί να παρακολουθεί τις μηνιαίες, τριμηνιαίες και ετήσιες πωλήσεις, καθώς και τις προβλέψεις. Ένας συγκεντρωτικός πίνακας αναφορών πωλήσεων διευκολύνει την αναφορά, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Excel

Μηνιαία αναφορά πωλήσεων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας