Μηνιαίος οικογενειακός προϋπολογισμός

Έχετε περισσότερα ή λιγότερα χρήματα κάθε μήνα από όσα περιμένατε; Υπολογίστε τα μηνιαία έσοδα και έξοδά σας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τους πραγματικούς αριθμούς για να δείτε τη διαφορά με αυτό το πρότυπο προϋπολογισμού.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Μηνιαίος οικογενειακός προϋπολογισμός