Μηνιαίος προϋπολογισμός επιχείρησης

Παρακολουθήστε τα έξοδα και τα έσοδα της εταιρείας σας με αυτό το πρότυπο του Excel. Παρέχει μια ξεχωριστή σύνοψη των 5 μεγαλύτερων εξόδων σας, ενώ επιτρέπει και τη σύγκριση των εκτιμώμενων σε σχέση με τα πραγματικά έξοδα.

Excel

Μηνιαίος προϋπολογισμός επιχείρησης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Απλός προϋπολογισμός εξόδων Excel
Μηνιαίος οικογενειακός προϋπολογισμός Excel
Προσωπική παρακολούθηση χρημάτων Excel
Οικογενειακός προϋπολογισμός γενικής χρήσης Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας