Μηνιαίος προϋπολογισμός επιχείρησης

Παρακολουθήστε τα έξοδα και τα έσοδα της εταιρείας σας με αυτό το πρότυπο του Excel. Παρέχει μια ξεχωριστή σύνοψη των 5 μεγαλύτερων εξόδων σας, ενώ επιτρέπει και τη σύγκριση των εκτιμώμενων σε σχέση με τα πραγματικά έξοδα.

Excel

Μηνιαίος προϋπολογισμός επιχείρησης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ετήσια αναφορά Word
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint
SmartArt διεργασίας αύξουσας έμφασης εικόνων (πολύχρωμο σε γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας