Μηνιαίος προϋπολογισμός επιχείρησης

Παρακολουθήστε τα έξοδα και τα έσοδα της εταιρείας σας με αυτό το πρότυπο του Excel. Παρέχει μια ξεχωριστή σύνοψη των 5 μεγαλύτερων εξόδων σας, ενώ επιτρέπει και τη σύγκριση των εκτιμώμενων σε σχέση με τα πραγματικά έξοδα.

Excel

Λήψη
Μηνιαίος προϋπολογισμός επιχείρησης