Μηνιαίος φοιτητικός προϋπολογισμός

Δίνει τη δυνατότητα σε ένα φοιτητή να παρακολουθεί το μηνιαίο προϋπολογισμό του, με την απλή εισαγωγή διαφόρων προσαρμόσιμων κατηγοριών. Τα εκπληκτικά γραφήματα, το απίστευτο ρυθμιστικό και τα γραφήματα sparkline μετατρέπουν την παρακολούθηση του προϋπολογισμού σας σε διασκέδαση!

Excel

Μηνιαίος φοιτητικός προϋπολογισμός

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Μαθηματική παρουσίαση με το π (ευρείας οθόνης) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας