Μηνιαίος φοιτητικός προϋπολογισμός

Δίνει τη δυνατότητα σε ένα φοιτητή να παρακολουθεί το μηνιαίο προϋπολογισμό του, με την απλή εισαγωγή διαφόρων προσαρμόσιμων κατηγοριών. Τα εκπληκτικά γραφήματα, το απίστευτο ρυθμιστικό και τα γραφήματα sparkline μετατρέπουν την παρακολούθηση του προϋπολογισμού σας σε διασκέδαση!

Excel

Μηνιαίος φοιτητικός προϋπολογισμός

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας