Μικρό επαγγελματικό ημερολόγιο (οποιουδήποτε έτους, Δευ-Κυρ)

Αυτό το ημερολόγιο 12 μηνών έχει ξεχωριστές καρτέλες για κάθε μήνα και ενσωματωμένη δυνατότητα που επιτρέπει στο χρήστη να ορίζει το έτος. Κάθε καρτέλα μήνα διαθέτει χώρο για φωτογραφίες, εταιρικό λογότυπο, πληροφορίες επικοινωνίας και σημειώσεις.

Excel

Μικρό επαγγελματικό ημερολόγιο (οποιουδήποτε έτους, Δευ-Κυρ)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας