Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Καταγράψτε τις καλύτερες στιγμές σας με τα premium πρότυπα άλμπουμ φωτογραφιών μας. ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΩΡΑ.

Μισθοδοσίες

Μειώστε τα έξοδα γραφείου με δωρεάν πρότυπα μισθοδοσίας και καρτών προσέλευσης

Η διαχείριση των εργασιών υποστήριξης γραφείου, όπως η μισθοδοσία και η παρακολούθηση του χρόνου εργασίας των υπαλλήλων, μπορεί να μειώνει σημαντικά το χρόνο που αφιερώνετε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Βελτιστοποιήστε τις λειτουργίες υποστήριξης με δωρεάν πρότυπα φύλλων κατανομής χρόνου και πρότυπα μισθοδοσίας για το Microsoft Excel. Επιλέξτε το καλύτερο πρότυπο μισθοδοσίας ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Κατεβάστε πρότυπα καρτών προσέλευσης που θα συμπληρώνουν οι υπάλληλοί σας. Τα πρότυπα καρτών προσέλευσης ελαχιστοποιούν σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη στενής παρακολούθησης και καταγραφής της προσέλευσης και της αποχώρησης των υπαλλήλων. Το καλύτερο από όλα είναι ότι τα δεδομένα από τα πρότυπα φύλλου κατανομής χρόνου μπορούν εύκολα να εισαχθούν σε πρότυπα μισθοδοσίας. Τα πρότυπα μισθοδοσίας του Excel σάς βοηθούν να υπολογίσετε γρήγορα τα έσοδα, τις παρακρατήσεις και τους φόρους μισθοδοσίας των υπαλλήλων σας. Χρησιμοποιήστε πρότυπα αποκομμάτων μισθοδοσίας για να δημιουργήσετε εύκολα λεπτομερή αποκόμματα αμοιβών για κάθε έναν από τους υπαλλήλους σας. Τα πρότυπα για απόκομμα μισθοδοσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τα δίνετε στους υπαλλήλους τόσο αυτόματη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα δωρεάν πρότυπα μισθοδοσίας και φύλλου κατανομής χρόνου του Microsoft Excel είναι τα πιο οικονομικά μέσα για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης στο γραφείο.