Μοντέρνες καρτέλες ημερολογίου (μαύρο)

Πληκτρολογήστε το έτος και την πρώτη ημέρα της εβδομάδας και αυτό το 12σέλιδιο μηνιαίο πρότυπο ημερολογίου θα ενημερωθεί αυτόματα με πολύχρωμο κείμενο σε μαύρο φόντο. Κάθε μπλοκ ημερομηνίας έχει χώρο για την προσθήκη εκδηλώσεων, ενώ υπάρχει και μια εύχρηστη στήλη σημειώσεων για άλλες υπενθυμίσεις.

Excel

Μοντέρνες καρτέλες ημερολογίου (μαύρο)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας