Μονό διάστιχο (κενό)

Ένα απλό σύγχρονο έγγραφο με μονό διάστιχο. Αυτό το έγγραφο είναι εξαιρετικό για σχεδόν οποιοδήποτε έγγραφο που θέλετε να έχει μονό διάστιχο. Προεπιλεγμένη μορφοποίηση αυτού του εγγράφου: Γραμματοσειρά: Calibri, 11 στ. Διάστιχο: Περιθώρια μονού διαστήματος: 1"(όλες οι διαφάνειες)

Word

Μονό διάστιχο (κενό)

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας