Οικογενειακός προϋπολογισμός με γραφήματα

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να παρακολουθήσετε τα μηνιαία έξοδα της οικογένειάς σας. Εισαγάγετε τα στοιχεία των εξόδων σας, ανανεώστε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα και δείτε μια ενημερωμένη σύνοψη. Οι αναλυτές σάς διευκολύνουν να φιλτράρετε μόνο αυτά που θέλετε να δείτε.

Excel

Λήψη
Οικογενειακός προϋπολογισμός με γραφήματα