Οικογενειακός προϋπολογισμός

Αυτό το απλό, προσβάσιμο αλλά ταυτόχρονα ισχυρό πρότυπο προϋπολογισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια οικογένεια ή από ένα άτομο για την παρακολούθηση των μηνιαίων εσόδων, εξόδων και των συνολικών ταμειακών ροών.

Excel

Λήψη
Οικογενειακός προϋπολογισμός