Οικογενειακό ημερολόγιο με φωτογραφίες (Δευ)

Αυτό το πρότυπο οικογενειακού ημερολογίου διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα που επιτρέπει στον χρήστη να ορίζει το έτος. Διαθέτει 12 μήνες που αναπτύσσονται προς τα κάτω σε ένα φύλλο εργασίας, με χώρο για προσαρμοσμένες φωτογραφίες σε κάθε μήνα. Έχει επίσης κωδικοποίηση χρωμάτων ανά εποχή.

Excel

Οικογενειακό ημερολόγιο με φωτογραφίες (Δευ)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Οικογενειακό ημερολόγιο με φωτογραφίες (οποιοδήποτε έτος) Word
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο (οποιοδήποτε έτος) Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας