Ολοήμερη ημερήσια διάταξη σύσκεψης (επίσημη)

Κοινοποιήστε τις ώρες και τις τοποθεσίες για κάθε σύσκεψη ή εργαστήριο, με αυτό το πρότυπο ολοήμερης ημερήσιας διάταξης. Περιλαμβάνεται χώρος για διαίρεση ωρών, θέματα, παρουσίασης, εισηγητές, καθώς και πρόσθετες οδηγίες για τους συμμετέχοντες. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Word

Ολοήμερη ημερήσια διάταξη σύσκεψης (επίσημη)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας