Οργάνωση ιδεών

Οργανώστε το έργο σας από την αρχή μέχρι το τέλος με αυτό το πρότυπο παραθέτοντας τα βήματα που πρέπει να κάνετε, ποιες εργασίες έχουν ανατεθεί στα διάφορα μέλη της ομάδας, την κατάσταση των εργασιών και τους πόρους του έργου.

Excel

Οργάνωση ιδεών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας