Οργάνωση ιδεών

Οργανώστε το έργο σας από την αρχή μέχρι το τέλος με αυτό το πρότυπο παραθέτοντας τα βήματα που πρέπει να κάνετε, ποιες εργασίες έχουν ανατεθεί στα διάφορα μέλη της ομάδας, την κατάσταση των εργασιών και τους πόρους του έργου.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Οργάνωση ιδεών