Οργανογράμματα (οπτικά)

Αυτό το πρότυπο προσφέρει παραδείγματα διάφορων οργανογραμμάτων. Χρησιμοποιήστε το για να κατανοήσετε τις δυνατότητες του Excel, στις οποίες περιλαμβάνεται η λειτουργικότητα εναλλαγής εικόνων. Χρησιμοποιήστε το όπως είναι, προσαρμόστε το ή δοκιμάστε το Visio!

Excel

Οργανογράμματα (οπτικά)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Παρουσίαση γήινων τόνων (ευρείας οθόνης) PowerPoint
Ετήσια αναφορά Word
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας